Strona główna /  RKB /  Dane rejestrowe

Informacje o spółce

Dane rejestrowe
Nazwa RKB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Numer KRS 0000047974
Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 60.000 zł (opłacony w całości)
NIP 8971632020
REGON 932145777
Siedziba Wrocław
Dane adresowe
Adres ul. Powstańców Śl. 121/206, 53-332 Wrocław
Rachunek bankowy Nr: 34 2490 0005 0000 4530 1361 3420, Alior Bank
E-mail office@rkb.pl
WWW http://rkb.pl
Działalność brokerska
Zezwolenie brokerskie 803/00 z dnia 4 maja 2000 r.
OC brokera suma gwarancyjna 10 000 000 EUR
Członkowstwo w stowarzyszeniach Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

Credit Risk Partners Network

Zachodnia Izba Gospodarcza