Strona główna /  RKB /  Referencje

Referencje naszych klientów

Szczerze rekomenduję korzystanie z usług RKB

W 1996 roku rozpoczęliśmy współpracę z biurem brokerskim RKB Sp. z o.o. Firma RKB obsługuje nas w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych i majątkowych.

Będąc osobą odpowiedzialną za flotę samochodową w naszej firmie mam bezpośredni kontakt z dedykowanym nam pracownikiem RKB. Osoba ta prowadzi rozliczenie każdej szkody komunikacyjnej w sposób kompleksowy i wyjątkowo rzetelny.

Pracownik RKB na bieżąco i w sposób wyczerpujący informuje nas o podejmowanych działaniach dotyczących poszczególnych szkód oraz przygotowuje raporty zbiorcze na temat szkodowości.

Szczerze rekomenduję korzystanie z usług biura RKB w zakresie obsługi szkód komunikacyjnych.

Krzysztof Lotko,
Administrator Floty Samochodowej Viessmann Sp. z o.o.

RKB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem.

Współpracujemy z RKB Sp. z o.o. od 2005 roku i powierzyliśmy jej obsługę w zakresie przygotowania programu ubezpieczeń majątku firmy, jak również przygotowania programu ubezpieczeń dla floty, która liczy 85 pojazdów. W ramach współpracy broker obsługuje nas również w zakresie likwidacji szkód.

Chciałbym podkreślić, że od początku współpracy otrzymujemy profesjonalną pomoc przy każdej zaistniałej szkodzie, a nasza flota pojazdów obsługiwana jest przez dedykowanego nam pracownika RKB. Broker zgłasza w naszym imieniu szkody, informuje nas o podjętych działaniach, o terminie oględzin pojazdu i kolejnych krokach, jakie należy podjąć.

Uważam więc, że firma RKB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem.

Roman Głowiński,
Specjalista ds. Administracji Transportu Wewnętrznego
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

Wyboru RKB dokonaliśmy na podstawie ich doświadczenia i kompetencji.

Grupa Kapitałowa POL-DRÓG Sp. z o.o. informuje, że współpracuje z firmą RKB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. Dzięki dużemu zaangażowaniu naszego partnera i skuteczności przeprowadzonych negocjacji posiadamy atrakcyjne warunki ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: gwarancji ubezpieczeniowych, ubezpieczeń majątkowych, w tym ryzyk budowlano-montażowych, ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych.

Wyboru brokera dokonaliśmy na podstawie jego doświadczenia i kompetencji. Z obowiązków swoich wywiązuje się rzetelnie i z najwyższą starannością. Współpraca z brokerem pozwoliła nam na oszczędność kosztów ubezpieczenia oraz własnego czasu.

Doceniając wysoki poziom usług świadczonych przez firmę RKB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. oraz specjalistyczną wiedzę, jaką posiada Broker, z przekonaniem możemy zarekomendować usługi RKB, jako solidnego i rzetelnego partnera.

Sławomir Kownacki
Prezes Zarządu Grupa Kapitałowa POL-DRÓG Sp. z o.o.

Broker zapewnia nam profesjonalną pomoc przy każdej zaistniałej szkodzie

Od 2003 roku korzystamy z usług biura brokerskiego Rakowski Kaglik Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. RKB zapewnia nam kompleksową obsługę ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i finansowych jednocześnie świadcząc serwis w zakresie likwidacji szkód. Broker zapewnia nam profesjonalną pomoc przy każdej zaistniałej szkodzie.

Ważnym elementem naszej współpracy jest też pełna dyspozycyjność naszego opiekuna oraz inicjatywa brokera w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.

Na bazie naszych doświadczeń w zakresie obsługi szkodowej naszej floty rekomendujemy usługi firmy RKB Sp. z o.o.

mgr Ryszard Serafinowicz
Wiceprezes Zarządu Bel-Pol Sp. z o.o.

Ludzie z RKB załatwiają nawet sprawy pozornie nie do załatwienia.

Miałem okazję współpracować z kilkoma firmami brokerskimi. Zazwyczaj po podpisaniu pełnomocnictwa, jak to się mówi: „tyle ich widziałem”. Dlatego byłem bardzo mile zaskoczony jakością obsługi ludzi z RKB. Są kompetentni, profesjonalni i po ludzku sympatyczni. I jedno jest pewne – załatwiają nawet sprawy pozornie nie do załatwienia.

Wojciech Majka
Dyrektor Handlowy Ferona Polska S.A.

RKB spowodowało, że mamy atrakcyjną składkę ubezpieczeniową i szeroki zakres ochrony.

Firma RKB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową obsługą naszej spółki w zakresie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz grupowych ubezpieczeń pracowniczych. Prowadzi także sprawy związane z likwidacją szkód.

W trakcie wieloletniej współpracy broker okazał się partnerem w pełni profesjonalnym i spełniającym nasze oczekiwania. Wszelkie działania i doradztwo podejmowane przez RKB Sp. z o.o. na rzecz naszej firmy są zawsze fachowe i rzetelne. Wymiernym rezultatem zaangażowania i skuteczności działań w negocjacjach prowadzonych przez RKB Sp. z o.o. jest kompleksowy program ubezpieczenia z szerokim zakresem ochrony i atrakcyjną składką oraz oszczędność czasu naszych pracowników.

Dziś możemy potwierdzić, że nasza decyzja była właściwa, jak również możemy polecić usługi biura brokerskiego RKB, jako profesjonalisty w branży ubezpieczeniowej.

Paweł Łoziński
Prezes Zarządu
Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A.

RKB spowodowało, że składka ubezpieczeniowa spadła o 40%.

Współpracę z firmą RKB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. rozpoczęliśmy w wyniku przedstawienia nam znacząco korzystniejszej oferty ubezpieczeniowej na rok 2007, niż nasz dotychczasowy broker, z jednoczesną sugestią zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego.

Obniżenie o ponad 40% płaconej składki i jednocześnie rozszerzenie zakresu ubezpieczenia pozwala na bardzo dobrą ocenę merytoryczną sprawności firmy RKB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. Pozytywnym przykładem w zakresie działania proklienckiego jest perfekcyjnie prowadzony proces likwidacji szkód.

Przejrzysty podział kompetencyjny dedykowanych do obsługi poszczególnych rodzajów ubezpieczeń pracowników i faktyczna, a nie deklaratywna chęć ich pomocy w rozwiązywaniu problemów klienta daje podstawę do najwyższej oceny pracy firmy RKB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Tadeusz Kołodziejczyk,
Dyrektor Administracyjno Techniczny Vinsar Sp. z o.o.

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię na temat opieki ubezpieczeniowej ze strony RKB Brokerzy Ubezpieczeniowi.

Spółka Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. korzysta z usług firmy RKB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. między innymi w zakresie ubezpieczeń flotowych. Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię na temat opieki ubezpieczeniowej ze strony RKB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o., jak również merytorycznego przygotowania pracowników, a także uprzejmości obsługi.

Mariusz Salawa,
Manager ds. Ubezpieczeń Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.

RKB Sp.z o.o. oferuje nam profesjonalną pomoc

Jako opiekun floty pojazdów ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. chcę wyrazić pozytywną opinię o dotychczasowej współpracy naszej firmy z biurem RKB Sp. z o.o. Bardzo dobry kontakt i okazywana nam pomoc podczas likwidacji szkód komunikacyjnych i szkód w mieniu oraz pomoc w pozyskiwaniu atrakcyjnych ofert ubezpieczenia zachęcają nas do dalszej współpracy.

Piotr Grześkowiak
Specjalista ds. Transportu ZBP Kaczmarek Sp. z o.o.

RKB jest partnerem w pełni profesjonalnym i spełniającym nasze oczekiwania.

Port Lotniczy Wrocław S.A. współpracuje z RKB Brokerzy Ubezpieczeniowi oraz Willis Polska S.A. od 2007 roku w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, w tym również odpowiedzialności cywilnej członków zarządu władz spółek kapitałowych, majątkowych, komunikacyjnych oraz likwidacji szkód.

W trakcie współpracy brokerzy okazali się partnerem w pełni profesjonalnym i spełniającym nasze oczekiwania. Możemy polecić usługi brokerskie świadczone przez RKB Brokerzy Ubezpieczeniowi i Willis Polska, jako solidnego i rzetelnego partnera.

Jarosław Sztucki
Wiceprezes Zarządu Port Lotniczy Wrocław S.A.

Współpraca z RKB daje nam wymierne korzyści.

Korzystając z usług serwisu brokerskiego firmy RKB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. uzyskaliśmy dostęp do wszelkich informacji, również niestandardowych rozwiązań dotyczących ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, grupowych ubezpieczeń pracowniczych, odpowiedzialności cywilnej, gwarancji ubezpieczeniowych, które skutecznie zabezpieczają interesy naszej firmy.

Broker, na poziomie tworzenia programu ubezpieczeniowego i oferty dla WROBIS S.A. wykazał się pełnym profesjonalizmem i bardzo dobrą znajomością tematu oraz fachową oceną ryzyka. Ważnym elementem naszej współpracy od 2001 r. jest merytoryczna opieka sprawowana w sposób ciągły oraz dyspozycyjność Brokerów.

Współpraca z firmą RKB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. układa się pozytywnie, dając wymierne korzyści.

Tadeusz Chodorowski
Prezes Zarządu WROBIS S.A.

RKB wykazało się profesjonalizmem oraz dobrą znajomością tematu.

Spółka RKB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. świadczyła usługi naszej firmie w latach 2003 – 2009, w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej członków zarządu władz spółek kapitałowych. Broker wykazał się profesjonalizmem oraz dobrą znajomością tematu.

Bazując na doświadczeniu z dotychczasowej współpracy możemy polecić usługi brokerskie świadczone przez firmę RKB Brokerzy Ubezpieczeniowi, jako solidnego partnera.

Wojciech Rembikowski
Wiceprezes Zarządu Impel S.A.