Strona główna /  FAQ /  Co to jest pojazd historyczny?

Co to jest pojazd historyczny?

Pojazd historyczny

Pojazd historyczny to określenie pochodzące z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych OC. Pojazd musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków by mógł być uznany za historyczny:

  • pojazd, który został wpisany do rejestru zabytków lub który znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów (tzw. pojazd zabytkowy)
  • lub pojazd mający co najmniej 40 lat
  • pojazd mający co najmniej 25 lat pod warunkiem, że posiada większość oryginalnych części (minimum 75%, w tym główne podzespoły). Dodatkowo dany model samochodu musi być wycofany z produkcji od przynajmniej 15 lat.
  • pojazd uznany przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji

Podstawa prawna:
Art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej w związku z art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

powrot-do-faq-rkb-broker-ubezpieczeniowy