Strona główna /  Artykuły Ubezpieczeniowe /  Porady ubezpieczeniowe /  Kolizja drogowa w Polsce

Kolizja drogowa w Polsce

Gru 1 2012

Kolizja drogowa (stłuczka) w Polsce z pojazdem zarejestrowanym za granicą. Sposób postępowania.

Krok 1

W razie stłuczki usuń auto z drogi, tak aby nie zagrażało innym uczestnikom ruchu i nie tarasowało ruchu drogowego (Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania, podlega karze grzywny albo karze nagany. Art. 90 ustawy z dnia 20.05.1971, Kodeks wykroczeń.)

W razie konieczności oznakuj miejsce stłuczki (więcej na ten temat).

Krok 2
Ustal i zapisz następujące dane:

 • numer rejestracyjny pojazdu sprawcy,
 • kraj rejestracji pojazdu sprawcy,
 • markę i model pojazdu sprawcy,
 • imię i nazwisko oraz adres sprawcy,
 • dane właściciela pojazdu sprawcy, jeśli to inna osoba, niż kierujący,
 • dane jednego z trzech następujących dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC, którymi może dysponować sprawca szkody (w zależności od kraju rejestracji):
 • zagraniczna polisa OC: numer zagranicznej polisy OC, nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, okres jej ważności,
 • Zielona Karta: pełny numer Zielonej Karty, nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, okres jej ważności,
 • polskie ubezpieczenie graniczne: pełny numer polisy, nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, okres jej ważności.

Krok 3

Sporządź ze sprawcą wspólne oświadczenie o okolicznościach szkody. W miarę możliwości wykonaj za pomocą telefonu komórkowego kilka zdjęć miejsca szkody oraz uszkodzonych pojazdów.

Jeśli doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo, wówczas masz obowiązek wezwać Policję.

Krok 4

Zgłoś szkodę ubezpieczycielowi. Sposób postępowania zależy od tego, jaki dokument ubezpieczenia posiada sprawca szkody oraz od tego, czy ubezpieczyciel sprawcy posiada w Polsce swojego korespondenta.

A. Sprawca szkody posiada zagraniczne ubezpieczenie OC lub Zieloną Kartę

Najpierw ustal, czy ubezpieczyciel sprawcy szkody ustanowił w Polsce swojego korespondenta. W tym celu skorzystaj z wyszukiwarki, zamieszczonej na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a następnie:

 • jeśli ubezpieczyciel sprawcy ma w Polsce swojego korespondenta, wówczas zgłoś szkodę w jego oddziale,
 • jeśli ubezpieczyciel sprawcy nie ma w Polsce swojego korespondenta, wówczas zgłoś szkodę do PZU S.A. lub TUiR Warta S.A., które zajmują się likwidacją szkód w tego rodzaju przypadkach.

B. Sprawca szkody posiada polskie ubezpieczenie graniczne

W takim przypadku zgłoś szkodę ubezpieczycielowi, który wystawił ubezpieczenie graniczne (będzie to jeden z działających w Polsce ubezpieczycieli).

C. Brak danych o dokumencie ubezpieczenia sprawcy szkody

Jeśli nie wiadomo, w którym towarzystwie sprawca wykupił ubezpieczenie lub ubezpieczenie było w chwili szkody nieważne (skończył się okres ubezpieczenia), wówczas skontaktuj się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, tel.: 022 551 51 00, e-mail: pbuk@pbuk.pl.