Strona główna /  Oferta Pracy

Poszukujemy nowych pracowników, zarówno osób, które są już specjalistami w dziedzinie ubezpieczeń jak i tych, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. W ramach cyklicznych szkoleń zapewniamy podnoszenie posiadanych kwalifikacji oraz przygotowujemy do egzaminu brokerskiego. Tutaj znajdziesz informacje o naszych aktualnych ofertach pracy.


Broker ubezpieczeniowy

Do następujących działów:

– Ubezpieczeń Majątkowych

– Ubezpieczeń Komunikacyjnych


Miejsce pracy: Wrocław


Zadania na stanowisku:

 • Obsługa brokerska klientów spółki w obszarze ubezpieczeń majątkowych
 • Udział w spotkaniach z klientami i ubezpieczycielami
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach z dziedziny ubezpieczeń

Wymagania:

 • Zdany egzamin brokerski
 • Minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku brokera ubezpieczeniowego (negocjacje, oraz zawieranie i obsługa umów ubezpieczeń majątkowych)
 • Znajomość rynku ubezpieczeniowego
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 • Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej firmie brokerskiej o ugruntowanej pozycji rynkowej (miejsce pracy: Wrocław)
 • Udział w ciekawych projektach i możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Ubezpieczenie życiowe i pakiet socjalny na preferencyjnych warunkach.


Prosimy o składanie ofert (z zaznaczeniem w temacie e-maila nazwy stanowiska) na adres: office@rkb.pl.
Odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Kontakt telefoniczny: 600 336 818

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów klauzuli o ochronie danych osobowych: „Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby RKB sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przetwarzała moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach, w zbiorach danych osobowych kandydatów do pracy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”


Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest RKB sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 121/206, 53-332 Wrocław (dalej: RKB).


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody także dla celów przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.


Komu będą przekazywane Twoje dane?

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe.


Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji, a w razie wyrażenia zgody również w dalszych procesach rekrutacyjnych.


Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).


Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: office@rkb.pl