Strona główna /  Oferta /  Usługi dodatkowe /  Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Usługę serwisu brokerskiego możemy rozszerzyć o zlecenie uprawnionemu rzeczoznawcy:

1/ operatu szacunkowego połączonego z oględzinami miejsca wyceny lub

2/ nieformalnej wyceny (opinii) bez potrzeby dokonywania oględzin,

w których zostanie oszacowana wartość odtworzeniowa nowa budynku/budowli na potrzeby zawarcia umowy ubezpieczenia.


Zakres wyceny lub operatu szacunkowego dla nieruchomości obejmuje:

  • badanie stanu prawnego w oparciu o ewidencję gruntów i budynków, księgę wieczystą oraz przeznaczenie w planie miejscowym lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • opis nieruchomości pod kątem parametrów techniczno-użytkowych oraz technologii budowy i materiałów użytych do wybudowania budynku,
  • określenie do celów ubezpieczeniowych wartości odtworzeniowej nowej dla budynku lub budowli, jako podstawę ustalenia sumy ubezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem parametrów techniczno-użytkowych zawartych w biuletynie cen obiektów budowlanych.

Operat szacunkowy pozwala na określenie realnej wartości odtworzeniowej (nowej) obiektu, która odnosi się do aktualnych stawek rynkowych na danym terenie. Właściwe oszacowanie wartości odtworzeniowej, stanowi podstawę do zawarcia poprawnej umowy ubezpieczenia oraz późniejszego uzyskania odszkodowania w związku z zajściem ubezpieczonego zdarzenia.


Dokumentację niezbędną do sporządzenia operatu szacunkowego lub opinii o wartości budynku/budowli stanowi:

  • wypis  z rejestru gruntów oraz kopia mapy ewidencyjnej dla działki, na której wybudowany jest budynek stanowiący przedmiot wyceny,
  • dokumentacja projektowa w oparciu o którą można określić powierzchnię użytkową, wymiary oraz technologię budowy budynku (np. projekt budowlany, książka obiektu lub inny dokument); w przypadku braku tej dokumentacji istnieje możliwość wykonania obmiaru/inwentaryzacji na obiekcie,
  • dokumentacja zdjęciowa obiektu (budynek powinien być widoczny z każdej strony z zewnątrz oraz wszystkie pomieszczenia w środku – sufit, ściany, podłoga, okno).

Czas realizacji wyceny lub operatu szacunkowego dla nieruchomości składającej się maksymalnie z dwóch budynków, wynosi 2 tygodnie od momentu dokonania wizji lokalnej (oględzin) i/lub otrzymania pełnej dokumentacji technicznej. Przy większej liczbie budynków termin realizacji ustalany jest indywidualnie.