Strona główna /  Oferta /  Ubezpieczenia finansowe /  Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe

Dla kogo

Gwarancje ubezpieczeniowe są doskonałym instrumentem dla wszystkich firm regularnie biorących udział w przetargach oraz wykonujących zlecenia na rzecz kontrahentów, umożliwiając realizację wielu kontraktów bez konieczności blokowania środków pieniężnych jako ich zabezpieczenie.

Zakres przedmiotowy gwarancji

Gwarancja ubezpieczeniowa jest jednostronnym zobowiązaniem się ubezpieczyciela do wypłaty określonej w treści gwarancji kwoty bezwarunkowo lub po spełnieniu określonych warunków na rzecz jej beneficjenta, najczęściej zamawiającego lub inwestora. Z uwagi na stosunek łączący ubezpieczyciela i wykonawcę, charakterem blisko jest jej do poręczenia uznanej i wiarygodnej instytucji finansowej za podmiot trzeci, które jest potwierdzeniem jego wiarygodności finansowej, ale nie zwalnia go z odpowiedzialności wobec poręczyciela.

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych

 • gwarancja przetargowa (wadialna)
 • gwarancja dobrego wykonania umowy
 • gwarancja usunięcia wad i usterek
 • gwarancja zwrotu zaliczki
 • gwarancja zapłaty cła
 • gwarancja zapłaty

Nasz serwis

Nasze usługi w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych obejmują:

 • sporządzanie analiz badających zapotrzebowanie na linie gwarancyjne
 • prowadzenie z ubezpieczycielami negocjacji warunków udzielania gwarancji
 • sporządzanie szczegółowych analiz porównawczych ofert ubezpieczeniowych
 • ustalenie z klientem i ubezpieczycielem procedur wydawania gwarancji
 • przygotowanie, wdrożenie i obsługę linii gwarancyjnych w wybranych towarzystwach ubezpieczeniowych
 • zarządzanie limitami odnawialnymi w ramach zawartych umów o udzielanie gwarancji
 • negocjacje treści gwarancji

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych działających w różnych branżach m.in.: budownictwo, produkcja maszyn i urządzeń, informatyka, farmacja, specjalistyczna produkcja dla wojska, utrzymanie czystości i utylizacja odpadów. W oparciu o znajomość polskiego rynku gwarancji, a także wieloletnie doświadczenie, znajdujemy dla naszych klientów najlepsze możliwe rozwiązania. Pozyskujemy gwarancje zarówno na rzecz zleceniodawców krajowych jak i zagranicznych.