Ubezpieczenie Auto Casco

Dla kogo

Ubezpieczenie skierowane jest do właścicieli lub posiadaczy (leasing, dzierżawa, wynajem długoterminowy) pojazdów mechanicznych lub innych pojazdów wprowadzanych do ruchu.

Przedmiot ochrony

Przedmiotem ubezpieczenia AC jest pojazd zarejestrowany w Polsce wraz z wyposażeniem dodatkowym takim jak: instalacja gazowa, oklejenie pojazdu, dodatkowe systemy audio, specjalistyczny sprzęt w przypadku pojazdów specjalnych, karetek etc.

Zakres ochrony

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte szkody powstałe w wyniku:

  • kolizji drogowej i wypadku,
  • zderzenia z przedmiotami, zwierzętami i osobami w związku z ruchem pojazdu
  • uszkodzenia pojazdu przed osoby trzecie
  • kradzieży pojazdu lub jego części
  • działania żywiołów
  • działania czynnika termicznego lub chemicznego
  • innych zdarzeń, zgodnie z umową

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu (netto lub brutto) na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, ustalonej na podstawie katalogu Info-Ekspert, Eurotax lub wyceny rzeczoznawcy. W przypadku pojazdów fabrycznie nowych suma ubezpieczenia odpowiada wartości fakturowej.