Strona główna /  Oferta /  Ubezpieczenia komunikacyjne /  Następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Dla kogo

Ubezpieczenie skierowane jest do właścicieli lub posiadaczy (leasing, dzierżawa, wynajem długoterminowy) pojazdów mechanicznych lub innych pojazdów wprowadzanych do ruchu.

Przedmiot ochrony

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, pojazdu wymienionego w umowie ubezpieczenia, wynikające z używania tego pojazdu (podczas ruchu, wsiadania, wysiadania, bieżącej obsługi).

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia obejmuje najczęściej podstawowe ryzyko tj. zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz trwały uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W zależności od zakładu ubezpieczeń zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o świadczenia dodatkowe takie jak:

  • świadczenie szpitalne
  • świadczenie z tytułu niezdolności do pracy
  • wydatki medyczne

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia wybierana jest przez Klienta i najczęściej wynosi 10.000 zł lub wielokrotność tej kwoty.