RKB – Broker ubezpieczeniowy

Historia firmy

RKB sp. z o.o. została założona w 2000 r. we Wrocławiu. Obecnie jesteśmy jednym z wiodących brokerów ubezpieczeniowych w Polsce. Zajmujemy się kompleksową obsługą brokerską przedsiębiorców, instytucji finansowych, szpitali i urzędów, w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Nasza profesjonalna kadra zapewnia serwis brokerski na najwyższym poziomie. Obsługą Klientów zajmują się osoby o dużym doświadczeniu zawodowym, posiadające uprawnienia brokera ubezpieczeniowego oraz wieloletni staż.

Misja firmy

Naszą misją jest skuteczne i efektywne zarządzanie ryzykiem biznesowym klienta, związanym z jego majątkiem, procesami, zasobami ludzkimi i finansami. Szybka, terminowa i skuteczna likwidacja szkód klientów.

Biznes bez balastu

Kluczowe wartości

 • Działamy profesjonalnie
 • Jesteśmy odpowiedzialni
 • Dostarczamy usługi najwyższej jakości
 • Wdrażamy innowacyjne rozwiązania
 • Jesteśmy skuteczni
 • Otaczamy opieką naszych klientów

Standardy jakości

Broker Wrocław - certyfikat ISO9001Szczególną wagę przykładamy do jakości świadczonych usług, czego dowodem jest uzyskany w 2005 r. i corocznie odnawiany Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, w zakresie świadczenia usług brokerskich, ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód.

Zakres działalności brokerskiej

RKB jest brokerem ubezpieczeniowym czyli firmą, która działa w imieniu i interesie klienta. Podstawą działania na rzecz i w imieniu klienta jest pełnomocnictwo – upoważnienie wystawione przez klienta. Pełnomocnictwo może przybrać formę stałego bądź doraźnego wykonywania czynności w imieniu klienta. Czyności te najczęściej dotyczą:

 • czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia
 • profesjonalne wsparcie w wyborze najlepszej oferty
 • zawierania lub doprowadzania do zawarcia umów ubezpieczenia
 • uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia
 • czynności likwidacji szkód i dochodzenia odszkodowań

RKB – broker ubezpieczeniowy nie reprezentuje żadnego z ubezpieczycieli – reprezentuje wyłącznie klienta.