Strona główna /  Artykuły Ubezpieczeniowe /  Porady ubezpieczeniowe /  Jak chronić laptopy pozostawione w pojazdach

Jak chronić laptopy pozostawione w pojazdach

Lut 18 2013

Czy zawarcie umowy ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego gwarantuje nam ochronę dla szkody polegającej na kradzieży laptopa z pojazdu?

Warto znać odpowiedź na to pytanie zanim wydarzy się szkoda.

Aby uzyskać ochronę dla szkód związanych z kradzieżą laptopów z pojazdu, należy zawrzeć umowę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i dodatkowo rozszerzyć ją o klauzulę nr 100 i klauzulę 101/1a. Klauzule te gwarantują ochronę dla szkód kradzieżowych sprzętu z pojazdu, o ile jednak spełniliśmy wskazane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia obowiązki, o czym często niestety zapominamy.

Na co więc zwrócić uwagę aby zawarta umowa w przypadku szkody spełniła nasze oczekiwania?

  • Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w wyniku „kradzieży z włamaniem”. Kradzież sprzętu musi nastąpić po uprzednim pokonaniu istniejących w pojeździe zabezpieczeń (np. deaktywacja alarmu, wybicie szyby, włamanie do zamkniętego bagażnika). Pozostawiany pojazd powinien musi więc być prawidłowo zamknięty i powinien mieć uruchomiony alarm o ile jest w taki wyposażony.
    Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku kradzieży zwykłej tj. utraty sprzętu przez nieuwagę, kradzieży sprzętu z otwartego pojazdu, z pojazdu w którym pozostawiono uchylone okna. Takie zachowanie skutkuje zawsze odmową wypłaty odszkodowania.
  • Laptop powinien być umieszczony w bagażniku lub innym schowku stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu. Pozostawienie laptopa w kabinie, za siedzeniem, pod siedzeniem, niezależnie czy w miejscu widocznym czy niewidocznym z zewnątrz, skutkować będzie odmową  wypłaty odszkodowania.
  • Ubezpieczyciel odpowiada za kradzieże laptopów pozostawionych w pojazdach niezależnie od miejsca ich zaparkowania w godzinach od 06.00 do 22.00. W godzinach nocnych od 22.00 do 06.00 ochrona jest gwarantowana jedynie jeśli pojazd zaparkowany będzie na parkingu strzeżonym (z włączonym alarmem jeśli taki posiada) lub w zamkniętym garażu.
  • Fakt włamania do pojazdu i kradzieży sprzętu elektronicznego należy zgłosić niezwłocznie policji i uzyskać zaświadczenie komisariatu o przyjęciu takiego zgłoszenia. Warto zwrócić uwagę by notatka policji zawierała nie tylko informację o włamaniu do pojazdu i jego uszkodzeniach, ale również o kradzieży sprzętu (jeśli to możliwe ze wskazaniem marki, modelu). Zgłoszenie kradzieży policji jest elementem niezbędnym do wypłaty odszkodowania, wymaganym przez wszystkich ubezpieczycieli.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oferuje wiele towarzystw i raczej każde z nich umieszcza w swoich ogólnych warunkach ubezpieczenia takie same lub co najmniej bardzo podobne zapisy obostrzające ochronę ubezpieczeniową. Warto więc pamiętać, że sam fakt posiadania polisy w szufladzie, nie zagwarantuje nam uzyskania odszkodowania jeśli nie wywiążemy się z warunków pod którymi ubezpieczyciel zapewnia ochronę. Warto więc samemu zapoznać się z postanowieniami zawartej umowy, skorzystać z procedur opracowanych przez brokera i przekazać ich postanowienia pracownikom korzystającym z pojazdów firmowych.