Strona główna /  Artykuły Ubezpieczeniowe /  Porady ubezpieczeniowe /  Kolizja drogowa poza granicami Polski

Kolizja drogowa poza granicami Polski

Gru 4 2012

Kolizja drogowa (stłuczka) poza granicami Polski. Co należy zrobić, aby uzyskać odszkodowanie?

W tym przypadku sposób postępowania jest uzależniony od kraju rejestracji pojazdu sprawcy oraz od kraju, w którym doszło do szkody. Pamiętaj, że sposób podstępowania jest zawsze dość podobny – trzeba ustalić dane sprawcy szkody i jego ubezpieczyciela. Różnice polegają na tym, że nieco inaczej zgłasza się roszczenia o naprawienie szkody.

1. Kolizja ma miejsce za granicą, a pojazd sprawcy zarejestrowany jest w Polsce.

Krok 1
Ustal i zapisz następujące dane:

 • numer rejestracyjny pojazdu sprawcy,
 • markę i model pojazdu sprawcy,
 • numer polisy ubezpieczeniowej, okres jej ważności i nazwę polskiego towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ubezpieczony jest sprawca szkody,
 • imię i nazwisko oraz adres sprawcy.

Krok 2

Sporządź ze sprawcą wspólne oświadczenie o okolicznościach szkody. W miarę możliwości wykonaj za pomocą telefonu komórkowego kilka zdjęć miejsca szkody oraz uszkodzonych pojazdów.

Krok 3

Zgłoś szkodę polskiemu ubezpieczycielowi, u którego sprawca szkody wykupił ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

2. Kolizja ma miejsce za granicą, a pojazd sprawcy zarejestrowany jest w kraju należącym do EOG lub w Szwajcarii.

Do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) należą: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Krok 1
Ustal i zapisz następujące dane:

 • numer rejestracyjny pojazdu sprawcy,
 • kraj rejestracji pojazdu sprawcy,
 • markę i model pojazdu sprawcy,
 • pełny numer polisy OC, okres jej ważności i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ubezpieczony jest sprawca szkody,
 • imię i nazwisko oraz adres sprawcy szkody.

Krok 2

Sporządź ze sprawcą wspólne oświadczenie o okolicznościach szkody. W miarę możliwości wykonaj za pomocą telefonu komórkowego kilka zdjęć miejsca szkody oraz uszkodzonych pojazdów.

Krok 3
Zgłoś szkodę wedle własnego uznania:

 • bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca szkody wykupił ubezpieczenie OC; jeżeli z jakiegoś powodu nie znasz nazwy ubezpieczyciela, w którym sprawca ubezpieczył się w zakresie OC, możesz to ustalić za pośrednictwem strony internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 • lub do reprezentanta do spraw roszczeń zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń w Polsce; dane reprezentanta możesz ustalić za pośrednictwem strony internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

3. Kolizja ma miejsce za granicą, a pojazd sprawcy zarejestrowany jest w kraju spoza EOG (sprawca posiada Zieloną Kartę).

Do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) należą: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Krok 1
Ustal i zapisz następujące dane:

 • numer rejestracyjny pojazdu sprawcy,
 • kraj rejestracji pojazdu sprawcy,
 • markę model pojazdu sprawcy,
 • pełny numer Zielonej Karty, okres jej ważności i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, które wystawiło Zieloną Kartę,
 • imię, nazwisko oraz adres sprawcy szkody.

Krok 2

Sporządź ze sprawcą wspólne oświadczenie o okolicznościach szkody. W miarę możliwości wykonaj za pomocą telefonu komórkowego kilka zdjęć miejsca szkody oraz uszkodzonych pojazdów.

Krok 3

Szkodę zgłoś do Biura Narodowego kraju, w którym miało miejsce zdarzenie (adres znajduje się na odwrocie Zielonej Karty) i które udzieli Ci instrukcji co do dalszego postępowania. Adresy Biur Narodowych można także znaleźć na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.


4. Kolizja ma miejsce na terenie kraju spoza EOG, a pojazd sprawcy jest zarejestrowany w tym kraju (sprawca szkody posiada tamtejsze ubezpieczenie OC).

Do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) należą: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Krok 1
Ustal i zapisz następujące dane:

 • numer rejestracyjny pojazdu sprawcy,
 • kraj rejestracji pojazdu sprawcy,
 • markę i model pojazdu sprawcy,
 • pełny numer polisy OC sprawcy szkody, okres jej ważności i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ubezpieczony jest sprawca szkody,
 • imię i nazwisko oraz adres sprawcy szkody.

Krok 2

Sporządź ze sprawcą wspólne oświadczenie o okolicznościach szkody. W miarę możliwości wykonaj za pomocą telefonu komórkowego kilka zdjęć miejsca szkody oraz uszkodzonych pojazdów.

Krok 3

Szkodę zgłoś bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca posiada ubezpieczenie OC.

źródło: www.pbuk.pl