Strona główna /  Oferta /  Ubezpieczenia komunikacyjne /  Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie assistance pojazdów

Dla kogo

Ubezpieczenie skierowane jest do użytkowników pojazdów, głównie osobowych lub dostawczych. Coraz częściej usługi assistance są oferowane również dla pojazdów ciężarowych i ciągników siodłowych.

Przedmiot ochrony

Ubezpieczenie Assistance zapewnia pomoc w przypadku unieruchomienia pojazdu wynikającego z:

  • awarii pojazdu
  • wypadku komunikacyjnego
  • kradzieży pojazdu
  • wyładowania akumulatora
  • przebicia opony
  • braku lub zatankowania niewłaściwego paliwa

Zakres ochrony

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje pomoc na miejscu zdarzenia, a w przypadku braku możliwości naprawy holowanie pojazdu. W zależności od przyjętego wariantu ubezpieczenia zakres kolejnych usług może obejmować: pokrycie kosztów noclegu dla kierowcy i pasażerów, transport do miejsca docelowego podróży, pokrycie kosztów wynajmuj pojazdu zastępczego.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia określana jest kwotowo w odniesieniu do poszczególnych świadczeń (holowanie, wynajem pojazdu zastępczego itp.) lub zbiorczo na zdarzenie. Poza sumą ubezpieczenia umowa określa również maksymalną odległość na jaką może zostać odholowany pojazd oraz maksymalną ilość dni pokrywania kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.