Strona główna /  Oferta /  Ubezpieczenia majątkowe /  Ubezpieczenia rolnicze

Ubezpieczenia rolnicze

Dla kogo

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003 r., każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych. Obowiązek ten nie dotyczy firm zajmujących się działalnością rolniczą typu: Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne czy Spółdzielnie Kółek Rolniczych, spółek z o.o., spółek akcyjnych ani innego typu agrofirm.

Ubezpieczenia obowiązkowe

Obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych powstaje w dniu objęcia gospodarstwa rolnego, co oznacza, że nowo zakupione gospodarstwo powinno być tego samego dnia ubezpieczone, chyba, że poprzedni właściciel posiadał ubezpieczenie obowiązkowe. Wówczas wszystkie prawa i obowiązki przechodzą na nowego właściciela. Fakt zmiany właściciela powinien być niezwłocznie zgłoszony w towarzystwie ubezpieczeniowym. Obowiązek poinformowania o tej zmianie ciąży na dotychczasowym właścicielu (sprzedającym gospodarstwo). Jeżeli nabywca chce zawrzeć umowę u innego ubezpieczyciela, wówczas w ciągu 30 dni od daty zakupu gospodarstwa musi wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w formie pisemnej. Umowa ubezpieczenia z tytułu OC rolnika oraz budynków rolniczych jest zawierana na 12 miesięcy.

Ubezpieczenia dobrowolne

W ramach ubezpieczeń dobrowolnych, poza specyficznym przedmiotem ubezpieczenia obejmującym uprawy i zwierzęta, szereg innych ubezpieczeń majątkowych chroni w podobny sposób i na tożsamych zasadach mienie i odpowiedzialność osób prowadzących gospodarstwa rolne, hodowców i właścicieli zwierząt.
Pokrycie dla upraw, roślin i plonów obejmuje m.in. skutki gradobicia, powodzi, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, ognia i huraganu.

Ubezpieczenia zwierząt zawierane są najczęściej dla koni roboczych, bydła, owiec, kóz i trzody, a także dla koni sportowych i rekreacyjnych. Ochrona w zakresie podstawowym zawiera ryzyko padnięcia, a rozszerzonym także uboju z konieczności zaistniałe w wyniku: choroby zwierzęcia, nieszczęśliwego wypadku oraz zdarzeń losowych. Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczyciele dopuszczają także pokrycie strat spowodowanych utratą produkcji mleka, utylizacją padniętych sztuk bydła i koni roboczych oraz utratą płodu i młodego przychówku.