Strona główna /  Oferta /  Ubezpieczenia osobowe /  Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Funduszem Kapitałowym

Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Funduszem Kapitałowym

Dla kogo

Pracownicy firm. W grupowym ubezpieczeniu na życie z funduszem kapitałowym, ubezpieczającym zwykle jest pracodawca a ubezpieczonymi pracownicy firmy.

Przedmiot ochrony

Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona życia połączona z opcją funduszu kapitałowego. Ubezpieczenie jest formą przeznaczoną dla osób, które zainteresowane są przede wszystkim oszczędzaniem środków na przyszłe wydatki, jak również na zabezpieczenie odpowiedniego poziomu swojej emerytury

Zakres ochrony

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

  • część ochronną
  • część inwestycyjną

Ubezpieczenie umożliwia gromadzenie dodatkowego kapitału na przyszłość oraz zapewnia ochronę w razie śmierci ubezpieczonego. Do ubezpieczenia mogą zostać dołączone umowy dodatkowe .

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w części ochronnej ustalana jest zwykle przez ubezpieczającego.

Korzyści z ochrony

  • możliwość połączenia opcji gromadzenia środków na przyszłość z ochroną życia
  • zabezpieczenie odpowiedniego poziomu swojej emerytury
  • dodatkowe zabezpieczenie przed niespodziewanymi wydatkami
  • możliwość dokonywania dodatkowych wpłat oprócz składek regularnych
  • możliwość częściowych wykupów zgromadzonych środków