Strona główna /  Oferta /  Ubezpieczenia osobowe /  Grupowe Ubezpieczenie na Życie

Grupowe Ubezpieczenie na Życie

Dla kogo

Pracownicy firm oraz członkowie ich rodzin. W grupowym ubezpieczeniu na życie, ubezpieczającym zwykle jest pracodawca a ubezpieczonymi pracownicy firmy.

Przedmiot ochrony

Przedmiotem ochrony jest ryzyko podstawowe – życie osoby ubezpieczonej.

Zakres ochrony

Zakres ochrony ubezpieczeniowej może obejmować ryzyka:

 • zgon ubezpieczonego
 • ryzyka związane z nieszczęśliwym wypadkiem, między innymi: zgon w wyniku wypadku, zgon w wyniku wypadku przy pracy, zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego, uszczerbek na zdrowiu, inwalidztwo, leczenie szpitalne w tym z rozszerzeniem o pobyt na OIOM, rekonwalescencja,  operacje chirurgiczne, leczenie specjalistyczne, niezdolność do pracy
 • ryzyka związane ze stanem chorobowym, między innymi: zgon czy uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, poważne zachorowanie, leczenie szpitalne z rozszerzeniem o pobyt na OIOM, rekonwalescencja, operacje chirurgiczne, leczenie specjalistyczne, niezdolność do pracy, świadczenia lekowe
 • dotyczące rodziny ubezpieczonego między innymi: zgony rodziców, zgony teściów, zgon współmałżonka/partnera, urodzenie dziecka, osierocenie dziecka, leczenie szpitalne członków rodziny, uszczerbek na zdrowiu współmałżonka/partnera czy dziecka, poważne zachorowanie współmałżonka/partnera i dzieci

Korzyści z ochrony

 • szeroki zakres świadczeń niedostępny w formie indywidualnej
 • pomoc finansowa w sytuacji wystąpienia nagłych zdarzeń losowych
 • ochrona działa zarówno podczas wykonywania pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym
 • brak konieczności wykonywania badań lekarskich czy wypełniania ankiet medycznych przy przystąpieniu do ubezpieczenia
 • możliwość ubezpieczenia członków rodziny w ramach programu dla pracowników
 • możliwość dopasowania zakresu świadczeń do indywidualnych potrzeb danej grupy pracowników
 • możliwość stworzenia różnych podgrup wariantowych w ramach jednej umowy