Strona główna /  Oferta /  Ubezpieczenia osobowe /  Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Dla kogo

W grupowym ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczającym zwykle jest pracodawca a ubezpieczonymi pracownicy firmy. Ubezpieczenie dedykowane jest pracownikom oraz członkom ich rodzin:

 • dzieciom bez względu na wiek
 • współmałżonkom lub partnerom
 • rodzicom

W ramach ubezpieczenia pracownik może ubezpieczyć siebie samego, bądź zapewnić ochronę tylko swojej rodzinie.

Przedmiot ochrony

Przedmiotem ochrony są następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie NNW może funkcjonować samoistnie, bądź zostać potraktowane jako rozszerzenie warunków ochrony do grupowego ubezpieczenia na życie.

Zakres ochrony

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zdarzenia związane z nieszczęśliwymi wypadkami, między innymi:

 • zgon w wyniku wypadku
 • uszczerbek na zdrowiu
 • inwalidztwo
 • leczenie szpitalne
 • zwrot kosztów leczenia
 • zwrot kosztów naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Suma ubezpieczenia

Podstawowa suma ubezpieczenia wskazywana jest zwykle przez ubezpieczającego. Jest to kwota bazowa niezbędna do wyliczenia wszystkich świadczeń.

Korzyści z ochrony

 • ubezpieczenie działa 24h na dobę na całym świecie podczas wykonywania pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym,
 • niski poziom składki (od 5 do 12 zł miesięcznie) przy wysokich sumach ubezpieczenia,
 • gwarancja pomocy finansowej w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku,
 • możliwość ubezpieczenia członków rodziny w ramach programu dla pracowników,
 • ubezpieczenie jako alternatywa dla ubezpieczeń proponowanych dzieciom i młodzieży przez placówki oświatowe.