Strona główna /  FAQ /  Poprzedni właściciel samochodu nie zawarł ubezpieczenia OC. Co należy zrobić?

Poprzedni właściciel samochodu nie zawarł ubezpieczenia OC. Co należy zrobić?

W razie nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, którego zbywca wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nabywca jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w dniu nabycia pojazdu mechanicznego.

Podstawa prawna
Art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Art. 31 ust. 3:
„W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego za- rejestrowanego, którego posiadacz wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu przej- ścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu. Jeżeli nastąpiło przeniesienie posiadania pojazdu mechanicznego zarejestrowanego bez przejścia lub przeniesienia prawa własności tego pojazdu, a dotychczasowy posiadacz po- jazdu wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy po- jazdów mechanicznych, kolejny posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu wejścia w posiadanie tego pojazdu, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu.”

powrot-do-faq-rkb-broker-ubezpieczeniowy