Szkolenia


Rzetelna wiedza to podstawa skutecznej pracy i ciągłego rozwoju, dlatego warto stawiać na naukę.

Prowadząc działalność brokerską i aktywnie uczestnicząc w postępowaniach likwidacyjnych w zakresie obsługiwanych przez nas szkód od lat dostrzegamy zainteresowanie naszych klientów wiedzą, która ułatwiła poruszanie się w obszarze ubezpieczeń. 

W tym celu organizujemy szkolenia, których zakres i tematyka dedykowane są indywidualnym potrzebom naszych klientów.

Wśród najczęściej realizowanych przez nas programów są:

  • program dotyczący umowy ubezpieczenia podczas, którego zapoznajemy uczestników m.in. z zapisami zawartych umów ubezpieczenia koncentrując się na wyjaśnieniu zapisów polisy, zakresu posiadanej ochrony ubezpieczeń i obowiązujących do polisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
  • wskazujemy na uregulowania wynikające z przepisów prawa i działania o jakich należy pamiętać przed, po zawarciu umowy ubezpieczenia, a także tych które należy podjąć w przypadku zaistnienia szkody (ze szczególnym uwzględnieniem zasad i przebiegu procesu likwidacji szkody)
  • programy dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz organizacji zabezpieczeń ppoż. adekwatne do potrzeb wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej

Dbamy by nasze szkolenia koncentrowały się na regulacjach wynikających z przepisów prawa, przybliżeniu zapisów polisy i wymogów Ubezpieczyciela.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Skontaktuj się

Ikona