Przetargi


Uczestniczysz w przetargach, a ustawa Prawo zamówień publicznych nie jest ci obca?

Proponujemy naszą pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego na usługi ubezpieczeniowe. Możemy wystąpić w charakterze biegłego lub jako Twój pełnomocnik.

Samodzielnie zorganizujemy postępowanie oraz przedstawimy propozycje wyboru najkorzystniejszej oferty.

Nasze usługi dotyczące przetargów obejmują:

  • opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
  • przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
  • czynne uczestnictwo w pracach komisji przetargowej w charakterze biegłego
  • przygotowanie odpowiedzi na pytania oferentów w ramach postępowania przetargowego
  • merytoryczną ocenę złożonych ofert oraz rekomendację odnośnie wyboru ubezpieczyciela
  • pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia z wybranym oferentem

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Skontaktuj się

Ikona