Ocena ryzyka


Ubezpieczyciele z każdym rokiem stawiają wyższe wymogi w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz bardziej rygorystycznie podchodzą do kompleksowej oceny ryzyka związanej z działalnością gospodarczą każdej branży.

W odpowiedzi na te wyzwania jesteśmy gotowi zapewnić pomoc oferując dedykowane działania w obszarze oceny ryzyka.

Naszym klientom proponujemy przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego celem oceny ryzyka prowadzonej działalności pod kątem technicznym.

Oferujemy ocenę ryzyka pod względem bezpieczeństwa:

  • przeciwpożarowego
  • magazynowego
  • produkcyjnego
  • technicznego
  • ochrony fizycznej obiektów
  • budowlanego

Audyty

Audyty, o których mowa przeprowadzamy samodzielnie – przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia naszego inżyniera oceny ryzyka lub wspólnie z wybraną firmą zewnętrzną w przypadku stwierdzenia występowania nietypowych zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością lub ujawnienia w trakcie analizy innych dodatkowych potrzeb klienta.

Korzyści płynące z audytu

Dzięki wnioskom płynącym z audytów możemy wspólnie pracować nad poprawą bezpieczeństwa technicznego prowadzonej działalności, a także optymalizować program ubezpieczenia adekwatnie do stwierdzonych potrzeb.

Służymy pomocą i konsultacją w zakresie poprawy bezpieczeństwa zarówno bieżącego, jak i dla planowanych, nowych inwestycji.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Skontaktuj się

Ikona