Ocena ryzyka


Ubezpieczyciele z każdym rokiem stawiają wyższe wymogi w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz bardziej rygorystycznie podchodzą do kompleksowej oceny ryzyka związanej z działalnością gospodarczą każdej branży.

W odpowiedzi na te wyzwania jesteśmy gotowi zapewnić pomoc oferując dedykowane działania w obszarze oceny ryzyka.

Naszym klientom proponujemy przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego celem oceny ryzyka prowadzonej działalności pod kątem technicznym.

Oferujemy ocenę ryzyka pod względem bezpieczeństwa:

 • przeciwpożarowego
 • magazynowego
 • produkcyjnego
 • technicznego
 • ochrony fizycznej obiektów
 • budowlanego

Audyty

Audyty, o których mowa przeprowadzamy samodzielnie – przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia naszego inżyniera oceny ryzyka lub wspólnie z wybraną firmą zewnętrzną w przypadku stwierdzenia występowania nietypowych zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością lub ujawnienia w trakcie analizy innych dodatkowych potrzeb klienta.

Korzyści płynące z audytu

Dzięki wnioskom płynącym z audytów możemy wspólnie pracować nad poprawą bezpieczeństwa technicznego prowadzonej działalności, a także optymalizować program ubezpieczenia adekwatnie do stwierdzonych potrzeb.

 • sporządzenie niezależnej od Ubezpieczyciela opinii na temat aktualnych uwarunkowań technicznych prowadzonej działalności ze wskazaniem ewentualnych zaleceń i rekomendacji dotyczących ujawnionych zagrożeń
 • wsparcie doradcze w zakresie realizacji zaleceń po audycie
 • pozytywny wpływ na ocenę ryzyka dzięki przygotowaniu firmy do audytów przeprowadzanych przez Ubezpieczycieli
 • aktualizowanie wiedzy z zakresu oceny ryzyka technicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmieniających się przepisów prawa
 • stałą, partnerską współpracę pod kątem poprawy bezpieczeństwa w firmie co może wpłynąć na zakres zapewnianej ochrony ubezpieczeniowej
 • opracowanie procedur wspomagających kontrolę bezpieczeństwa użytkowania budynków, urządzeń oraz instalacji wykorzystywanych dla potrzeb prowadzonej działalności

Służymy pomocą i konsultacją w zakresie poprawy bezpieczeństwa zarówno bieżącego, jak i dla planowanych, nowych inwestycji.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Skontaktuj się

Ikona