Likwidacja szkód


Priorytetem w świadczonym przez RKB serwisie brokerskim jest rzetelna i kompleksowa obsługa klientów. Dlatego poza przygotowaniem dostosowanego do potrzeb i oczekiwań programu ubezpieczeń, aktywnie wspieramy także w sytuacji zaistnienia szkody.

Działania w tym zakresie realizuje funkcjonujący od lat w strukturach Spółki Dział Likwidacji Szkód, w którym do dyspozycji pozostają Likwidatorzy z kilkunastoletnim doświadczeniem.

Na każdym etapie naszych działań reprezentujemy interes naszych klientów przed Ubezpieczycielem.

W ramach naszego serwisu w tym obszarze oferujemy przede wszystkim:

 • profesjonalną pomoc w procesie likwidacji szkody na każdym jej etapie, od momentu zaistnienia szkody do jej zakończenia decyzją Ubezpieczyciela (z uwzględnieniem działań odwoławczych)
 • wsparcie Twoich Pracowników w szeregu czynności związanych z likwidacją szkody i organizacją procesu jej naprawy
 • prowadzenie likwidacji szkód w nowoczesnym systemie rejestracji i monitoringu szkód co:

  – ułatwia nam koordynowanie działań
  – usprawnia kontrolę terminowości postępowania likwidacyjnego po stronie Ubezpieczyciela
  – pozwala na bieżący monitoring poziomu szkodowości wraz z analizą jej przyczyn
  – umożliwia przygotowywanie raportów szkodowości z zakresem adekwatnym do potrzeb klientów
 • możliwość skorzystania w procesie naprawy z ogólnopolskiej sieci warsztatów naprawczych czy organizację pojazdu zastępczego
 • pomoc w zagospodarowaniu mienia po szkodzie

Dodatkowo

 • dla pojazdów floty zapewniamy pakiet wypadkowy z instrukcjami postępowania oraz drukami wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym
 • przygotowujemy procedury postępowania dedykowane do konkretnej polisy oraz procedury właściwego postępowania po zaistnieniu zdarzenia
 • wpólnie z klientami pracujemy nad zmniejszeniem poziomu szkodowości

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Skontaktuj się

Ikona