Strona główna /  Oferta Pracy

Poszukujemy nowych pracowników, zarówno osób, które są już specjalistami w dziedzinie ubezpieczeń jak i tych, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. W ramach cyklicznych szkoleń zapewniamy podnoszenie posiadanych kwalifikacji oraz przygotowujemy do egzaminu brokerskiego. Tutaj znajdziesz informacje o naszych aktualnych ofertach pracy.


Broker ubezpieczeniowy

Do następujących działów:

– Ubezpieczeń Majątkowych

– Ubezpieczeń Komunikacyjnych


Miejsce pracy: Wrocław


Zadania na stanowisku:

 • Obsługa brokerska klientów spółki w obszarze ubezpieczeń majątkowych
 • Udział w spotkaniach z klientami i ubezpieczycielami
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach z dziedziny ubezpieczeń

Wymagania:

 • Zdany egzamin brokerski
 • Minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku brokera ubezpieczeniowego (negocjacje, oraz zawieranie i obsługa umów ubezpieczeń majątkowych)
 • Znajomość rynku ubezpieczeniowego
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 • Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej firmie brokerskiej o ugruntowanej pozycji rynkowej (miejsce pracy: Wrocław)
 • Udział w ciekawych projektach i możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Ubezpieczenie życiowe i pakiet socjalny na preferencyjnych warunkach.


Prosimy o składanie ofert (z zaznaczeniem w temacie e-maila nazwy stanowiska) na adres: office@rkb.pl.
Odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Kontakt telefoniczny: 600 336 818

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów klauzuli o ochronie danych osobowych: „Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby RKB sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przetwarzała moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach, w zbiorach danych osobowych kandydatów do pracy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest RKB sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 121/206, adres e-mail: office@rkb.pl


Cele przetwarzania


 1. przeprowadzenie rekrutacji
 2. ocena kwalifikacji kandydata,
 3. ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku,
 4. wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do współpracy.

Podstawy prawne przetwarzania


 • przepis prawa (art. 22 § 1 kodeksu pracy, kodeksu cywilnego), przetwarzanie niezbędne do zawarcia umowy o pracę/umowy zlecenia – w zakresie następujących danych: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres email, data urodzenia, miejsce pracy, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, doświadczenie.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych jest podwykonawca Administratora w zakresie usług IT, w niezbędnym zakresie.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia w odniesieniu do przekazanych danych:

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes UODO).

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje.

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: office@rkb.pl