Strona główna /  FAQ /  Jak ustalić sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco?

Jak ustalić sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco?

Suma ubezpieczenia stanowi górny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Sumę ubezpieczenia fabrycznie nowego pojazdu, zakupionego u autoryzowanego dilera powinna odpowiadać kwocie określonej w fakturze sprzedaży pojazdu, powiększonej o podatek VAT. W pozostałych przypadkach suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu z uwzględnieniem podatku VAT na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. Wartość rynkowa pojazdu powinna zostać ustalana w oparciu o system „Eurotax” lub miesięcznik Info-Ekspert” Pojazdy samochodowe – wartości rynkowe” lub wycenę rzeczoznawcy.

Jeżeli właściciel pojazdu jest uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego przy jego nabyciu, suma ubezpieczenia może być określona bez uwzględniania podatku VAT.

Zazwyczaj suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania (więcej na ten temat). W przypadku całkowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia stosunek ubezpieczenia wygasa. Jeżeli suma pojazdu jest zaniżona, wówczas powstaje tak zwane niedoubezpieczenie.

powrot-do-faq-rkb-broker-ubezpieczeniowy