Suma ubezpieczenia stanowi górny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela.
Suma ubezpieczenia fabrycznie nowego pojazdu, zakupionego u autoryzowanego dilera powinna odpowiadać kwocie określonej w fakturze sprzedaży pojazdu, powiększonej o podatek VAT. W pozostałych przypadkach suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu z uwzględnieniem podatku VAT na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. Wartość rynkowa pojazdu powinna zostać ustalona w oparciu o system „Eurotax”, „Info-Ekspert ” lub wycenę rzeczoznawcy.
Jeżeli właściciel pojazdu jest uprawniony do odliczenia w całości lub części podatku VAT naliczonego przy jego nabyciu, suma ubezpieczenia może być określona bez uwzględniania odpowiedniej części VAT.
Zazwyczaj suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania. W przypadku całkowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia stosunek ubezpieczenia wygasa. Jeżeli suma pojazdu jest zaniżona, wówczas powstaje tak zwane niedoubezpieczenie.