Strona główna /  FAQ /  Kiedy należy się zwrot składki z ubezpieczenia OC w razie sprzedaży pojazdu?

Kiedy należy się zwrot składki z ubezpieczenia OC w razie sprzedaży pojazdu?

Nabywca pojazdu może korzystać z polisy OC sprzedającego

Zgodnie z prawem nabywca pojazdu może korzystać z polisy OC zawartej przez sprzedającego. Z tego też względu zwrot składki z tytułu niewykorzystanego okresu ubezpieczenia OC sprzedanego pojazdu przysługuje zbywcy jedynie w przypadku wypowiedzenia przez nabywcę pojazdu dotychczasowej umowy.

Aby ubiegać się o zwrot składki konieczne jest dostarczenie ubezpieczycielowi umowy sprzedaży pojazdu lub faktury VAT oraz oryginału wypowiedzenia, podpisanego przez nabywcę przed upływem 30 dni od daty sprzedaży. Pozostałe procedury uzależnione są od ubezpieczyciela, u którego umowa została zawarta.

Podstawa prawna
Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

powrot-do-faq-rkb-broker-ubezpieczeniowy