Nabywca pojazdu może korzystać z polisy OC sprzedającego

Zgodnie z prawem nabywca pojazdu może korzystać z polisy OC zawartej przez sprzedającego. Z tego też względu zwrot składki z tytułu niewykorzystanego okresu ubezpieczenia OC sprzedanego pojazdu przysługuje zbywcy jedynie w przypadku wypowiedzenia przez nabywcę pojazdu dotychczasowej umowy.

Aby ubiegać się o zwrot składki konieczne jest dostarczenie ubezpieczycielowi umowy sprzedaży pojazdu lub faktury VAT oraz oryginału wypowiedzenia podpisanego przez nabywcę. Pozostałe procedury uzależnione są od ubezpieczyciela, u którego umowa została zawarta.

Podstawa prawna
Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych