Strona główna /  FAQ /  Transport naszych towarów dokonywany jest przez zawodowych przewoźników. Czy powinniśmy zawrzeć dodatkowo ubezpieczenie cargo?

Transport naszych towarów dokonywany jest przez zawodowych przewoźników. Czy powinniśmy zawrzeć dodatkowo ubezpieczenie cargo?

Przewoźnicy zawodowi mają obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością. Ubezpieczenie to pokrywa roszczenia za szkody, które wynikły z winy przewoźnika, ale nie pokrywa szkód, które powstały z przyczyn od niego niezależnych (np. spowodowanych przez żywioły lub wypadek z winy innego kierowcy). Te szkody obejmowane są ochroną w ramach ubezpieczenia mienia w transporcieCargo, które jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nie każdy przewoźnik je posiada.

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej transportowanych składników majątkowych, sugerujemy weryfikację ubezpieczenia zawartego przez przewoźnika. W przypadku stwierdzenia braku umowy ubezpieczenia mienia w transporcie (Cargo) lub ograniczonego zakresu ochrony, rekomendujemy zawarcie własnej umowy ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym lub międzynarodowym.

powrot-do-faq-rkb-broker-ubezpieczeniowy