Strona główna /  Oferta /  Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Programy z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych oferowane przez RKB

Proponujemy autorskie programy ubezpieczeniowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.
W zakres ubezpieczeń komunikacyjnych wchodzą podstawowe cztery produkty ubezpieczeniowe:

  • Ubezpieczenie auto-casco (AC)
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW)
  • Ubezpieczenie pomocy w drodze assistance

Korzyści dla firm

Nasza działalność koncentruje się na ubezpieczeniach flotowych, skierowanych do firm posiadających powyżej 10 pojazdów. Program ubezpieczeń flotowych pozwala na:

  • uzyskanie jednolitych stawek ubezpieczeniowych dla całej floty
  • uproszczenie procedur związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia oraz likwidacją szkód
  • uzyskanie niezmiennych stawek ubezpieczeniowych obowiązujących przez cały okres obowiązywania umowy flotowej, niezależnych od zmiany taryf ubezpieczyciela czy też bieżącego poziomu szkodowości

Obsługujemy 100 flot pojazdów

Obsługujemy 100 flot pojazdów, w których ubezpieczamy łącznie ponad 11 000 samochodów. Wspomaga nas specjalnie zaprojektowany na nasze potrzeby system, który umożliwia sprawną wymianę informacji na linii zarządca floty – broker. Poza wspomaganiem bieżącej obsługi polisowej, nasz system wyposażony jest w funkcjonalności umożliwiające raportowanie czy też monitorowania terminów badań technicznych pojazdów.