Strona główna /  Oferta /  Ubezpieczenia osobowe /  Onkologiczne

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

W obliczu wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwór, jak i coraz większej liczby zdiagnozowanych przypadków, warto zabezpieczyć się na wypadek choroby nowotworowej.

Dla kogo

Oferta kierowana do pracowników oraz członków ich rodzin. Opcja dostępna w ramach ubezpieczenia grupowego, wówczas umowa zawierana jest przez zakład pracy na rzecz pracowników lub w formie indywidualnej.

Przedmiot ochrony

Przedmiotem ochrony jest zdrowie Ubezpieczonego.

Zakres ochrony

Zakres ubezpieczenia może obejmować:

  • świadczenia medyczne służące postawieniu diagnozy lub wykluczeniu choroby nowotworowej u Ubezpieczonego w trakcie posiadania przez Niego ochrony ubezpieczeniowej;

lub

  • świadczenia medyczne jak i pieniężne w przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego nowotworu w okresie, w którym był objęty ochroną ubezpieczeniową oraz
  • wsparcie w procesie rekonwalescencji Ubezpieczonego w ramach świadczeń Assistance.

Korzyści ochrony

  • Profesjonalna i szybka organizacja procesu diagnostycznego.
  • Gwarancja pomocy finansowej w razie zachorowania na nowotwór.

Osoba do kontaktu

Natalia Dyba
Email: natalia.dyba@rkb.pl
Telefon: +48 71 391 89 34