PML (ang. possible maximum loss) to prawdopodobna maksymalna szkoda, która może powstać wskutek jednego zdarzenia, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności mających wpływ na ryzyko. Do zdarzeń nieuwzględnianych przy określaniu PML ogniowego należą między innymi katastrofy naturalne.

Nie uwzględnia się też zainstalowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pod uwagę bierze się oddzielenia przeciwpożarowe (ściany kompleksowe i odpowiednie odległości między obiektami). Jednocześnie zakłada się, że ogień rozprzestrzeniał będzie się tak długo, aż napotka niemożliwe do przejścia przeszkody lub skończy się materiał palny.

W praktyce oznacza to, że jeśli dany zakład znajduje się w jednym kompleksie pożarowym, to wysokością PML będzie wartość budynków, urządzeń i środków obrotowych zgromadzonych w tym kompleksie. Wskaźnik PML będzie odpowiadał najczarniejszemu scenariuszowi szkodowemu.