W ubezpieczeniach pojawia się czasem pojęcie siły wyższej. Pojawia się zatem pytanie, co to jest siła wyższa? Poniżej postaramy się to zwięźle wytłumaczyć.

Nie ma żadnej oficjalnej definicji pojęcia siła wyższa (tak zwanej definicji legalnej, która wynika z treści przepisu prawnego). Treść tego pojęcia została wypracowana przez doktrynę prawną oraz orzecznictwo sądowe. Przyjmuje się, że siła wyższa (łac. vis maior), to zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli człowieka (najczęściej żywioły natury) któremu człowiek nie jest w stanie zaradzić, czy przeciwdziałać. Anglosasi używają pojęcia Act of God, które dość trafnie opisuje istotę zdarzenia.

W praktyce siła wyższa to najczęściej:

  • żywioły natury: powódź, trzęsienie ziemi, huragan, sztorm, śnieżyca, pożar, niska temperatura, itp.
  • akty władzy: np. wywłaszczenie,
  • zaburzenia życia społecznego: np. wojna, wszelkiego rodzaju masowe zamieszki społeczne, masowe strajki, itp.; wydaje się, że w warunkach polskich za siłę wyższą można uznać – w ściśle określonych przypadkach – także działania służb odpowiedzialnych za odśnieżanie dróg w okresie zimowym.