Definicja poważnego zachorowania zawiera zazwyczaj wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia choroby powodujące znaczne pogorszenie stanu zdrowia ubezpieczonego. Wachlarz poważnych zachorowań jest zróżnicowany, w zależności od ubezpieczyciela. Najczęściej spotykanymi chorobami, za które ubezpieczyciele biorą odpowiedzialność są:

  • zawał serca
  • udar mózgu
  • przeszczep dużych narządów
  • niewydolność nerek
  • nowotwór złośliwy
  • by-passy