Definicja poważnego zachorowania zawiera zazwyczaj wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia choroby powodujące znaczne pogorszenie stanu zdrowia ubezpieczonego. Wachlarz poważnych zachorowań jest zróżnicowany, w zależności od ubezpieczyciela. Najczęściej spotykanymi chorobami, za które ubezpieczyciele biorą odpowiedzialność są: