Potrącenia amortyzacyjne to określona procentowo wartość, o którą pomniejszane są ceny części zamiennych przeznaczonych do naprawy pojazdu po szkodzie. W konsekwencji pomniejszane jest także odszkodowanie. Wysokość potrąceń amortyzacyjnych zależy przede wszystkim od okresu eksploatacji pojazdu, ale także od wariantu ubezpieczenia. Poszczególni ubezpieczyciele stosują różne wysokości potrąceń amortyzacyjnych. Informacje o wysokości potrąceń amortyzacyjnych są zawsze zamieszczane w ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco, w części dotyczącej likwidacji szkód.

Należy nadmienić, że ceny niektórych elementów pojazdu, są pomniejszane nie w oparciu o tabele potrąceń amortyzacyjnych, a w oparciu o stan ich faktycznego zużycia. Dotyczy to części, które się szybko zużywają i zazwyczaj są to elementy cierne układu hamulcowego, sprzęgło, akumulator, ogumienie oraz elementy układu wydechowego pojazdu.

RKB negocjuje dla swoich Klientów szczególne warunki ubezpieczenia, na postawie których ubezpieczyciele odstępują od stosowania potrąceń amortyzacyjnych.