Grupowe ubezpieczenie zdrowotne umożliwia dostęp do opieki zdrowotnej w placówkach medycznych o podwyższonym standardzie świadczonych usług medycznych. Przyjęcie do ubezpieczenia odbywa się bez konieczności przeprowadzania badań lekarskich, wystarczy podpis pod deklaracją. Ubezpieczyciel może wybrać miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, spośród placówek z nim współpracujących.
Ubezpieczenie zapewnia świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy, specjalistki ambulatoryjnej oraz hospitalizacji.