Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, związane z ubezpieczeniami na życie, pozwalają na łączenie dwóch różnych funkcji: ochronnej oraz inwestycyjnej. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe umożliwiają gromadzenie i pomnażanie oszczędności. Klienci mogą wybierać interesujące ich fundusze oraz wysokość przekazywanej na nie składki oraz dowolnie kształtować charakter inwestycji. Jednocześnie przez cały czas posiadają ubezpieczenie na życie.

Dokonując wyboru kilku funduszy kapitałowych klient może określić swój portfel inwestycyjny w sposób najbardziej optymalny, dostosowany do swoich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu można także zdywersyfikować ryzyko inwestycyjne.