Tak, jednakże w przypadku indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego należy wziąć pod uwagę, że ubezpieczyciel zazwyczaj wprowadza obowiązek wypełnienia ankiety medycznej, ponadto jest to z reguły rozwiązanie znacznie droższe, w porównaniu z ubezpieczeniem grupowym.