Tak. Zazwyczaj wszelkie zmiany dokonywane są w rocznicę trwania umowy ubezpieczenia.