Nie ma limitów. Można posiadać kilka polis na życie w jednym lub w wielu różnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Zasada ta dotyczy wszystkich ubezpieczeń osobowych.