Strona główna /  FAQ /  Czy ubezpieczyciel może odmówić przejęcia wraku pojazdu w przypadku szkody całkowitej?

Czy ubezpieczyciel może odmówić przejęcia wraku pojazdu w przypadku szkody całkowitej?

Tak. Ogólne warunki ubezpieczenia nie nakładają na ubezpieczycieli obowiązku przejęcia wraku pojazdu po szkodzie całkowitej. Nie mniej jednak coraz więcej ubezpieczycieli oferuje swoją pomoc w zagospodarowaniu pozostałości pojazdu. W razie wystąpienia szkody całkowitej należy zapytać ubezpieczyciela, jaką może on zaoferować pomoc.

powrot-do-faq-rkb-broker-ubezpieczeniowy