Tak. Ogólne warunki ubezpieczenia nie nakładają na ubezpieczycieli obowiązku przejęcia wraku pojazdu po szkodzie całkowitej. Nie mniej jednak coraz więcej ubezpieczycieli oferuje swoją pomoc w zagospodarowaniu pozostałości pojazdu. W razie wystąpienia szkody całkowitej należy zapytać ubezpieczyciela, jaką może on zaoferować pomoc.