Tak. Najczęściej są to dzieci osoby ubezpieczonej. Jednak w razie śmierci ubezpieczonego przed osiągnięciem przez uposażonego 18 lat, majątkiem zarządzać będzie jego opiekun prawny.