W określonych przypadkach, w razie szkody z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, można wynająć pojazd zastępczy na koszt ubezpieczyciela sprawcy szkody.