Sposób postępowania może się różnić, w zależności od ubezpieczyciela. Zalecamy jednak by:

Niektórzy ubezpieczyciele nie zajmują się likwidacją szkód drobnych w czasie trwania podróży ubezpieczonego (np. drobne rachunki za wizytę u lekarza lub za wykup recepty, itp.). W takim przypadku należy wyłożyć własne pieniądze, a po zakończeniu podróży wystąpić do ubezpieczyciela z wnioskiem o ich zwrot. Mając to na uwadze zalecamy, aby sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jak należy w takich przypadkach postępować.