Sposób postępowania może się różnić, w zależności od ubezpieczyciela. Zalecamy jednak by:

  • przed wyjazdem zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia
  • zabrać ze sobą polisę ubezpieczeniową
  • zapisać w telefonie komórkowym nr do centrum alarmowego ubezpieczyciela
  • zapisać na kartce lub w telefonie komórkowym numer polisy ubezpieczeniowej, tak aby zawsze był pod ręką, ponieważ w przypadku wystąpienia szkody ubezpieczyciel zawsze zapyta o numer polisy
  • w razie szkody, o ile to możliwe, należy skontaktować się telefonicznie z ubezpieczycielem, zgłosić mu szkodę i postępować wg jego wskazówek

Niektórzy ubezpieczyciele nie zajmują się likwidacją szkód drobnych w czasie trwania podróży ubezpieczonego (np. drobne rachunki za wizytę u lekarza lub za wykup recepty, itp.). W takim przypadku należy wyłożyć własne pieniądze, a po zakończeniu podróży wystąpić do ubezpieczyciela z wnioskiem o ich zwrot. Mając to na uwadze zalecamy, aby sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jak należy w takich przypadkach postępować.