Wartość ewidencyjna brutto

Wartość, która zgodnie z ustawą o rachunkowości odpowiada wartości początkowej mienia.

Wartość ewidencyjna netto

Wartość mienia wynikająca z ewidencji księgowej, po potrąceniu odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).

Wartość rynkowa

Wartość odpowiadająca cenie sprzedaży netto, tj. bez marży i prowizji.

Wartość odtworzeniowa (inaczej wartość nowa)

Wartość odpowiadająca kosztom zakupu, odbudowy lub remontu:

  • budynku w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów konstrukcji i materiałów
  • maszyn, urządzeń i wyposażenia tego samego rodzaju oraz parametrów technicznych (lub najbardziej zbliżonych)