Standardowa procedura

Krok 1
Gwarancje ubezpieczeniowe wydawane są przez ubezpieczyciela, na pisemny wniosek przedsiębiorcy, do którego należy załączyć wymagane przez ubezpieczyciela dokumenty.

Krok 2
Ubezpieczyciel analizuje sytuację finansową wnioskodawcy, na podstawie dokumentów rejestrowych, aktualnych zaświadczeń z ZUS, urzędu skarbowego, opinii banków prowadzących rachunek bankowy oraz dokumentów finansowych za okres ostatnich trzech lat. Po dokonaniu analizy ubezpieczyciel podejmuje decyzję o w sprawie przyznania gwarancji, a jeśli będzie ona pozytywna, wówczas ubezpieczyciel określi także warunki gwarancji.

Krok 3
Po ustanowieniu zabezpieczeń ewentualnych roszczeń regresowych i opłaceniu składki następuje wydanie gwarancji.

Procedura uproszczona

Znacznie prostsza procedura ma zastosowanie w przypadku przedsiębiorców, którzy zawarli z ubezpieczycielem umowę generalną (najczęściej roczną) o wydawanie gwarancji ubezpieczeniowych w ramach limitu odnawialnego. W takim przypadku wydanie gwarancji następuje na podstawie uproszczonego wniosku o udzielenie gwarancji. Okres oczekiwania na wydanie gwarancji zostaje w ten sposób znacznie skrócony i trwa zwykle kilka dni.