Zakres ubezpieczenia autocasco regulowany jest indywidualnie przez każdego ubezpieczyciela, w ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco.

Najczęściej zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w wyniku następujących zdarzeń (wyliczenie przykładowe):

Należy pamiętać, że ogólne warunki ubezpieczenia przewidują także cały katalog wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej.
Ponadto zakres ubezpieczenia może zostać odpowiednio zmodyfikowany poprzez zastosowanie klauzul dodatkowych. Przed ubezpieczeniem pojazdu należy szczegółowo zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, aby mieć pewność, jaki jest zakres ubezpieczenia.