Zakres ubezpieczenia autocasco regulowany jest indywidualnie przez każdego ubezpieczyciela, w ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco.

Najczęściej zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w wyniku następujących zdarzeń (wyliczenie przykładowe):

  • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu
  • działania osób trzecich, w tym również włamania
  • uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi
  • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
  • uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej
  • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia
  • uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia

Należy pamiętać, że ogólne warunki ubezpieczenia przewidują także cały katalog wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej.
Ponadto zakres ubezpieczenia może zostać odpowiednio zmodyfikowany poprzez zastosowanie klauzul dodatkowych. Przed ubezpieczeniem pojazdu należy szczegółowo zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, aby mieć pewność, jaki jest zakres ubezpieczenia.