Wysokość opłaty karnej z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w 2021 roku, wynosi:

·         samochody osobowe: 5 600 zł

·         pojazdy ciężarowe, ciągniki siodłowe i autobusy: 8 400 zł

·         pozostałe pojazdy: 930 zł

Wysokość opłaty karnej jest także uzależniona od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

·         20% opłaty karnej w przypadku, gdy okres ten nie przekracza 3 dni

·         50% opłaty karnej w przypadku, gdy okres ten nie przekracza 14 dni

·         100% opłaty karnej w przypadku, gdy okres ten przekracza 14 dni

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)

Opłaty karne nie są wyznaczane (naliczane) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) – zarówno ich wysokość, jak i tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i z tego względu nie mogą podlegać negocjacjom.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG):

na początku każdego roku kalendarzowego przelicza wyrażoną w euro wysokość opłaty karnej na polską walutę oraz ustala w konkretnych przypadkach przynależność danego pojazdu do kategorii pojazdów, kierując się przepisami Prawo o ruchu drogowym.

Należy pamiętać, że wniesienie opłaty karnej nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Podstawa prawna: prawna
Art. 88 i art. 93 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.