Strona główna /  FAQ /  Jakie kary obowiązują za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia pojazdu w zakresie ubezpieczenia OC?

Jakie kary obowiązują za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia pojazdu w zakresie ubezpieczenia OC?

Opłaty karne za brak OC

Wysokość opłaty karnej z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w 2013 roku, wynoszą:

  • samochody osobowe: 3 200 zł
  • pojazdy ciężarowe i autobusy: 4 800 zł
  • pozostałe pojazdy: 530 zł

Wysokość opłaty karnej jest także uzależniona od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

  • 20% opłaty karnej w przypadku, gdy okres ten nie przekracza 3 dni
  • 50% opłaty karnej w przypadku, gdy okres ten nie przekracza 14 dni
  • 100% opłaty karnej w przypadku, gdy okres ten przekracza 14 dni

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)

Kary nakładane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), który:

  • na początku każdego roku kalendarzowego przelicza wyrażoną w euro wysokość opłaty karnej na polską walutę
  • ustala w konkretnych przypadkach przynależność danego pojazdu do kategorii pojazdów, kierując się przepisami Prawo o ruchu drogowym

Należy pamiętać, że wniesienie opłaty karnej nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Podstawa prawna
Art. 88 i art. 93 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

powrot-do-faq-rkb-broker-ubezpieczeniowy