Ubezpieczenie zdrowotne daje korzyści zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy.

Korzyści dla pracownika:

Korzyści dla pracodawcy: