Najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe nie ponoszą odpowiedzialności m.in. w przypadku:

Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej, w tym także katalog wyłączeń, opisany jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia.