Płać składkę autocasco w terminie!

Nieopłacenie w terminie kolejnej raty składki może spowodować wygaśnięcie umowy ubezpieczenia i w konsekwencji brak ochrony ubezpieczeniowej. Tok postępowania w przypadku zwłoki z zapłatą składki lub raty jest zawsze opisany w ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco.

Przywrócenie ochrony ubezpieczeniowej zazwyczaj jest możliwe, ale często wiąże się z dodatkowymi uciążliwymi formalnościami, w szczególności koniecznością składania oświadczenia o braku szkód w okresie, w którym brak było ochrony ubezpieczeniowej oraz z koniecznością wykonania oględzin pojazdu. W związku z brakiem ochrony ubezpieczeniowej powstanie także problem, jeśli w tym okresie wystąpi szkoda, ponieważ nie będzie ona objęta ochroną, ponadto ubezpieczyciel nie zgodzi się na przywrócenie ochrony w zakresie AC, dopóki pojazd nie zostanie naprawiony.

RKB wprowadza do umów ubezpieczenia swoich Klientów zapisy chroniące ich przed nieterminową płatnością składki lub rat.

.